JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hướng dẫn viên nói với nhóm du khách đang đi du lịch châu Phi:-Vùng này rất nhiều sư tử, hổ báo. Chúng đã ăn thịt hết 3/4 dân ở đây...