JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vợ nói chuyện với chồng:-Chắc anh đã tưởng tượng bao nhiêu chuyện khủng khiếp, khi em đi vắng 3 ngày