JavaScript is off. Please enable to view full site.

Việc nghe kém thường liên quan đến vấn đề tuổi tác

Bác sĩ an ủi chồng một nữ bệnh nhân:- Ông cố gắng giải thích để bà nhà đừng quá lo lắng về chứng khiếm thính