JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vì sao tóc giả trông như thật mà vẫn bị phát hiện?

Một bà đang đi đường thì có người hỏi: "Thưa bà, bà đội tóc giả đấy à?"