JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người nói với bạn:- Ước gì vợ tôi là tổng thống...