JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một ông nói với bạn:-Này, cậu có muốn nghe một truyện cười bẩn không?