JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người “mới phất” đi ăn trưa trong nhà hàng 5 sao, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai ngó ngàng gì tới mình.