JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi muốn ông chết từ từ, kéo dài và đau đớn

Sau cuộc cãi vã, bà vợ gói ghém đồ đạc của ông chồng rồi đuổi ông chồng đi...