JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người đàn ông xăm xăm đi vào phòng khám răng: "Bác sĩ ơi, giúp tôi với. Tôi cứ nghĩ mình là bướm đêm…"