JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bác sĩ tâm lý hỏi một người tới khám bệnh:-Ông bị gì vậy?-Tôi bị căng thẳng thần kinh cả tháng nay...