Giải Trí

Tình huống khó xử của ông thầy giỏi nhất trường

08/12/2019 04:01

Thầy giáo hỏi một học sinh:-Bài tập về nhà của em đâu?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất