JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người tới bác sĩ và than ông đụng vào đâu cũng thấy đau...