Giải Trí

Thời Tam Quốc có ba nhân vật kỳ tài bị Tào Tháo bỏ qua, họ là ai?

KHÁNH ĐÌNH 13/04/2021 12:15

Tào Tháo được coi là người trọng nhân tài và nhân tài dưới trướng của ông đúng là khiến người ta phải ghen tị. Thế nhưng ông lại bỏ qua ba người cực kỳ tài giỏi này.

 Tào Tháo vốn trọng nhân tài nhưng lại bỏ qua ba kỳ tài này

Khán giả đều biết những văn - võ tướng tài dưới trướng Tào Tháo có vô số. Ví dụ như văn thần có năm vị đại mưu sư: Trình Dục, Giả Hủ, Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Du, võ tướng có Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Cáp, Điển Vỹ, Hứa Chử… 

Thời Tam Quốc là thời đại quy tụ nhân tài, khắp nơi đều xuất hiện các kỳ tài lỗi lạc. Thế nhưng lại có ba người tài giỏi bị Tào Tháo bỏ qua. Họ là ai?

 Gia Cát Lượng

Người đầu tiên là Gia Cát Lượng. Ông có tài làm tể tướng, đáng tiếc rằng ban đầu Tào Tháo lại không chú ý tới ông, không ngờ rằng một người dân dã lại có sức tấn công thần kỳ đến vậy, kết quả lại bị Lưu Bị giành về tay trước.

 Lữ Bố

Thứ hai là Lữ Bố. Tài năng võ thuật của Lữ Bố có thể xếp hạng nhất trong thời Tam Quốc là điều không ai dám nghi ngờ gì, một cây thần kích chắc chắn có thể địch lại được “roi điện liên hoàn”. 

Vốn dĩ Lữ Bố thất bại trong trận Hạ Bi (nay là thành phố Bi Châu, tỉnh Giang Tô), đã đồng ý đầu hàng đi theo Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại lỡ nghe lời xúi giục của Lưu Bị, giết luôn Lữ Bố. Thế là bỗng dưng lại mất đi một viên tướng tài!

 Thần y Hoa Đà

Cuối cùng là Thần y Hoa Đà. Hoa Đà là một kỳ tài y học, vốn dĩ ông ở trong phạm vi của thế lực Tào Tháo. Đáng tiếc rằng, Tào Tháo lại cho rằng ông không ngoan ngoãn nghe lời nên đã hạ lệnh sát hại ông. Sự việc lần này là một hành động rất tùy tiện của Tào Tháo, ông đã làm một việc hại mình hại người. Nếu như Hoa Đà còn sống, vậy thì Tào Sung có lẽ cũng không đến mức phải chết khi tuổi còn xanh.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất