JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một bà khách hỏi người bán quần áo:- Này cô, trên nhãn áo có ghi là 95% cotton...