JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sau 3 năm cưới nhau, Kim vẫn luôn hỏi chồng về chuyện quá khứ

Sau ba năm cưới nhau, Kim vẫn luôn hỏi chồng về quá khứ của anh: "John, hãy nói cho em biết anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi?"