JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chồng nói chuyện với vợ:-Em muốn đi đâu vào kỳ nghỉ năm nay?