Giải Trí

Quá muộn rồi, thưa quý khách!

06/12/2019 04:49

Một ông tới quầy tính tiền của siêu thị nói:- Hôm qua tôi mua hàng ở đây, và hóa đơn bị tính nhầm 100 đôla.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất