JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một ông đang đọc báo nói với vợ:- Này em, báo hôm nay viết về anh đây này!