JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những hình ảnh ngẫu nhiên lý thú bốn phương

Những hình ảnh cho thấy sức mạnh của sự ngẫu nhiên, và nhiều chiêm nghiệm sâu sắc

Bóng bay vào làm vỡ kiếng đúng bằng kích thước quả bóng!
Ô cửa nhà tắm "gom trọn" vòng xoay London Eye
Bướm đêm ngụy trang thân gỗ
Trứng trong... trứng
Quất... tới cùng
Hành tây đâm chồi trở lại sau khi bị hơ qua lửa
Cây "nuốt trọn" biển báo giao thông

Kây Pi (theo Quora)