JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những điều luật kỳ lạ trên thế giới

Hội yêu thú cưng có thể thích điều luật tại Turin (Ý): "Các chú chó của bạn phải được đưa đi dạo ít nhất 3 lần mỗi ngày". Còn các bà vợ chắc chắn sẽ thích điều luật tại Hong Kong "Cho phép vợ giết chồng nếu phát hiện bị lừa dối"...