JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngẫm thử đúng không: Người lớn mới được chửi thề

Hồi nhỏ bạn được dạy rằng chỉ người lớn mới được chửi thề...