JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một bà vào tiệm bán giày nói với người bán:- Này anh, hôm qua tôi mua ở đây một đôi giày, nhưng không thể nào mang được...