Giải Trí

Mua giày tồn kho

04/12/2019 03:26

Một bà vào tiệm bán giày nói với người bán:- Này anh, hôm qua tôi mua ở đây một đôi giày, nhưng không thể nào mang được...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất