JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một thanh niên vào phòng tập gym: "Tôi muốn gây ấn tượng với bạn gái, theo ông tôi nên chọn máy nào?"