JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người gọi điện tới dịch vụ bán hàng qua điện thoại:- Giấy vệ sinh chỗ các anh giá bao nhiêu?