JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cậu bé nói với bố :- Bố, hôm nay con không muốn đi học!