JavaScript is off. Please enable to view full site.

Linh vật Astro bị “tổ trác” khi gặp anh bảo vệ bá đạo

Chú linh vật Astro của đội bóng chày Houston, Mỹ hay có thói quen nhảy múa chọc ngoáy các anh bảo vệ nghiêm nghị trên sân. Và một lần, chú linh vật này đã bị “tổ trác”.

Luân