JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai lập trình viên tâm sự với nhau:- Vừa có một virus xấu xuất hiện trong cuộc sống của tớ...