Giải Trí

Khách hàng mua... thịt voi quay

06/12/2019 03:45

Bà khách nọ hỏi người bán thực phẩm:- Con voi quay này còn nóng chứ?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất