JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khách hàng là thượng đế, anh hiểu không?

Chủ cửa hàng nói với nhân viên:- Tại sao anh cứ tranh luận với khách hàng vậy?