Giải Trí

Khách hàng là thượng đế, anh hiểu không?

04/12/2019 05:29

Chủ cửa hàng nói với nhân viên:- Tại sao anh cứ tranh luận với khách hàng vậy?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất