Giải Trí

Góc đàn ông có vợ: Cách lưu số điện thoại an toàn

Đạo Nguyễn 18/12/2019 03:07

Các ông nên lưu số điện thoại của bạn gái là “Pin sắp hết”, kèm theo là cài chuông riêng, kiểu S.O.S.

Khả năng rất cao khi bạn quên điện thoại ở nhà và bạn gái gọi tới, vợ bạn sẽ cầm điện thoại bạn... đi sạc!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất