JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai giáo sư nói chuyện với nhau:- Tôi nhận thấy giờ giảng của anh luôn có nhiều sinh viên tới dự....