JavaScript is off. Please enable to view full site.

Em sẽ là ngọn lửa của đời anh, anh chịu hôn?

Khi nào chúng ta cưới nhau, em sẽ chia sẻ với anh tất cả những ưu tư muộn phiền...