JavaScript is off. Please enable to view full site.

Em muốn nhận quà gì trong ngày sinh nhật

Chồng nói với vợ: "Em muốn sinh nhật này anh tặng em quà gì?"