JavaScript is off. Please enable to view full site.

Điều gì xảy ra nếu lai voi với... muỗi

Một sinh viên hỏi giáo sư di truyền học:- Thưa thầy, nếu lai voi với muỗi, ta sẽ có gì ạ?