Giải Trí

Điều gì xảy ra nếu lai voi với... muỗi

26/11/2019 09:18

Một sinh viên hỏi giáo sư di truyền học:- Thưa thầy, nếu lai voi với muỗi, ta sẽ có gì ạ?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất