JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một ông tâm sự với đồng nghiệp: "Cứ mỗi lần đi làm lại sau ngày nghỉ lễ, mình lại cảm thấy như hồi lên 3 đi mẫu giáo vậy"