Giải Trí

Clip 'siêu phủi Ma Trâu' đánh bóng chuyền bằng bàn nhựa

EPO 07/07/2020 14:35

'Ma Trâu' biệt danh của một quái kiệt trong làng bóng chuyền phủi Việt Nam. Dùng bàn đánh bóng, Ma Trâu luôn chấp người, chấp điểm, dù là đánh bóng một chạm hay đánh bóng ba chạm truyền thống.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất