JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phiên xử kéo dài trong nhiều giờ, bị cáo sốt ruột quay qua hỏi nhỏ luật sư ngồi bên...