JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sau khi kê toa, bác sĩ nói với vợ bệnh nhân:- Tôi dặn thêm bà là ngoài thuốc ra, ông nhà còn rất cần tới sự yên tĩnh.