Giải Trí

Chiếc áo len 99,9%

07/12/2019 03:52

Khách hàng hỏi người bán:- Anh nói cái áo này 100% là len à?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất