JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nàng hỏi chàng:- Anh có chắc là anh chỉ yêu mình em và không còn ai khác không?