Giải Trí

Cắt lông chó còn mắc hơn cắt tóc

29/09/2019 08:10

Một bà mang chú chó cưng vào tiệm cắt lông và hỏi tiền công cắt...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất