JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cảnh sát sẽ làm gì nếu phải bắt mẹ?

Cảnh sát trưởng hỏi một tân binh: "Cậu sẽ làm gì nếu phải bắt mẹ cậu?"