Giải Trí

Căn bệnh đắt đỏ

24/10/2019 04:07

Một người đàn ông đến bác sĩ da liễu khám bệnh:- Anh bị lây bệnh này ở đâu vậy?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất