JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cảm xúc của chồng trong ngày sinh nhật vợ lần thứ 100

"Xin cụ hãy cho biết cảm xúc của cụ trong ngày thượng thọ cụ bà"