Giải Trí

Bệnh nhân đau chỗ hiểm

24/10/2019 03:05

Bác sĩ hỏi một bệnh nhân nam vừa bước vào phòng mạch:- Anh bị đau ở đâu?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất