JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bất cứ chuyện gì cũng có mặt tích cực của nó

Hai ông bạn già trò chuyện với nhau:-Bất cứ chuyện gì cũng có mặt tích cực của nó ông nhỉ?