Giải Trí

Bàng Thống và Gia Cát Lượng đều không 'bảnh' bằng Tư Mã Ý

KHÁNH ĐÌNH 01/06/2021 11:00

Tuy Bàng Thống xưng hiệu là Phụng Sồ, còn Gia Cát Lượng hiệu là Ngọa Long, nhưng cả hai đều không bằng biệt hiệu Trũng Hổ của Tư Mã Ý.

 Gia Cát Lượng có biệt hiệu là Ngoạ Long

Nhắc tới những nhân tài tuyệt đỉnh trong Tam quốc diễn nghĩa, vậy thì chắc chắn sẽ phải nhắc tới Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Tư Mã Ý. 

Trong lịch sử Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Bàng Thống có lẽ là nổi tiếng nhất, hơn nữa còn được ẩn sĩ Thủy Kính tiên sinh khen ngợi rằng: “Ai có được một trong Ngọa Long và Phụng Sồ thì có thể có được cả thiên hạ”. 

Thế nên có thể thấy năng lực của hai người này mạnh tới cỡ nào. Danh hiệu này cũng đều đã thể hiện được tài năng và học thức của cả hai người này lợi hại đến mức nào. Vậy danh hiệu của Tư Mã Ý - đối thủ mạnh nhất của Gia Cát Lượng là gì?

 Bàng Thống có biệt hiệu là Phụng Sồ

Biệt hiệu của Tư Mã Ý là Trũng Hổ. Tuy so với Ngọa Long thì Trũng Hổ không được "cool ngầu" cho lắm nhưng từ biệt hiệu này cũng có thể nhận thấy được kết cục của ông. 

Trên thực tế, người chiến thắng cuối cùng không phải là Gia Cát Lượng, thậm chí sau cùng ông còn thất bại. Gia Cát Lượng sáu lần xuất núi là muốn thu trung nguyên về, đến cuối cùng, nước Thục vẫn là bại dưới tay của Tư Mã Ý.

Có người nói, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thành công của của Tư Mã Ý là ông sống quá trường thọ, để tất cả mọi đối thủ của mình đều đã chết. Đây chỉ là một nguyên nhân trong số đó, không phải là điều quan trọng nhất. 

Tư Mã Ý là một người có năng lực mạnh. Khi Tào Tháo còn sống, Tư Mã Ý đã tận dụng tính cách giỏi nhẫn nhịn của mình để lừa gạt Tào Tháo, cũng lừa được Tào Phi, Tào Duệ, Tào Sảng.

 Biệt hiệu của Tư Mã Ý chính là Trũng Hổ

Như vậy, tuy biệt hiệu của Tư Mã Ý không có danh tiếng nổi trội như hai người kia, cũng không được hoa lệ, đẹp đẽ, nhưng lại rất phù hợp với thực tế. Hơn nữa, với sự cống hiến của ông làm bước đệm, con cháu của ông cũng đã thống nhất được ba nước Ngụy - Thục - Ngô, lập nên triều Tấn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Giải Trí

Tin mới nhất